CENÍK SLUŽEB PRO PACIENTKY BEZ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍÍ 

Gynekologické vyšetření                              500 Kč 

UZV vyšetření                                                400 Kč 

Cytologie děložního čípku                     300 Kč 


Seznam výkonů nehrazených ZP:

----------------------------------------------------

Jednorázové gynekologické vyšetřovací zrcadlo                                      

Vyšetření  a sepsání žádosti k přerušení těhotenství                              

UZ vyšetření na žádost pacientky                                                             

Foto z ultrazvukového vyšetření pro pacientku                                         

KTG vyšetření nad rámec hrazení pojišťovny                                           

Gravitesty a vyhodnocení                                                                            

Mirena - intrauterinní systém hormonálně aktivní                          

Jaydess - intrauterinní systém hormonálně aktivní   

Levosert -  intrauterinní systém hormonálně aktivní  

Kyleena -  intrauterinní systém hormonálně aktivní                      

Nitroděložní tělísko včetně zavedení                                                 

3D UZV plodu (USB disk + foto, video)                                                    

Výpis z dokumentace na žádost pacientky                                              

Vyplnění formulářů pro komerční pojišťovny apod.