VZDĚLÁNÍ A PRAXE


 

Lékař
Lékař

Lékař: Vitalii Smetanskyi

2000 - 2006 - studium na Vinnycké státní lékařské univerzitě M.I. Pyrohova se sídlem na Ukrajině - magisterský studijní program Všeobecné lékařství

2006 - 2009 - Maternity hospital N2, Vinnytsia, Ukraine

2009 - 2013 - Hospital of Nemyriv, Ukraine

2013 - dosud  Slezská nemocnice v Opavě , gynekologicko-porodnické oddělení

2018 - specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

Jazykové znalostí 

- čeština

- ruština

- ukrajinština 

Sestra:           Bc. Kateřina Gronkowiczová                         ( pracoviště Neplachovice)

2002 - Ukončení studia  na Střední zdravotnické škole v Opavě

2016  - Ukončení specializačního studia v oboru psychiatrie na NCO NZO v Brně

 2023    - Ukončení studia na VŠ, Fakulta veřejných politik- SLU, bakalářský studijní obor Edukační péče o seniory.

Porodní asistentka       Bc. Bára Michlíčková                    ( pracoviště Vítkov)

2010-2014:      studium na gymnáziu ve Vítkově


2015-2018:       bakalářský studijní program v oboru porodní asistence, Univerzita Palackého v Olomouci


2018- dosud:    porodní asistentka na gynekologicko-porodnickém oddělení, Slezská nemocnice v Opavě