-    Pro těhotné klientky nabízíme v rámci poradny předporodní přípravu s lektorkou - samozřejmě zdarma :)


- Máme uzavřenou smlouvu s pojišťovnou PVZP a.s. - KOMPLEXNI ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ. Pacientky - cizinky už nemusí žádat o úhradu nákladů za vyšetření od pojišťovny, všechno zajistíme my